Завдання НТСА

Студентське наукове товариство

Основною метою діяльності Наукового товариства студентів і аспірантів є всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів ВНТУ.

У своїй діяльності НТСА керується такими lesbian porn принципами:

 • верховенство наукової творчості;
 • рівноправність усіх членів;
 • органічний зв’язок навчання та науково-дослідницької роботи;

Основними завданнями НТСА є:

 • сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів та магістрантів;
 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів та магістрантів, надання їм всебічної допомоги;
 • сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом;
 • організація та розвиток міжвузівського та міжнародного наукового та культурного співробітництва;

Для виконання своїх завдань НТСА:

 • організовує роботу студентів та магістрантів у наукових осередках;
 • готує та представляє Вченій Раді, ректорату та структурним підрозділам пропозиції щодо розвитку та вдосконалення наукової та творчої діяльності студентів та магістрантів;
 • організовує та проводить щорічні наукові конференції;
 • проводить конкурси на здобуття грантів та mobile porn інші заохочувальні заходи;
 • представляє кандидатів та подає пропозиції до Вченої Ради університету, ректорату та факультетів на отримання іменних стипендій і премій;
 • сприяє розвитку міжвузівського співробітництва;
 • здійснює контакти з установами, організаціями, підприємствами, що пов’язані з діяльністю НТСА.

Функції НТСА:

 • здійснення організаційного і методичного забезпечення заходів щодо пошуку, відбору талановитої молоді для організації її активної участі у науково-дослідницькій роботі:
  • організація конкурсів наукових проектів;
  • підготовка наукових конференції шкіл-семінарів, круглих столів;
  • здійснення інших творчих змагань.
 • внесення конкретних пропозицій щодо вдосконалення науково-методичної роботи з обдарованою milf porn молоддю, активізації її участі у наукових дослідженнях;
 • сприяння створенню творчих студентських колективів і організацій, їх ефективної діяльності;
 • вивчення, узагальнення і розповсюдження передового досвіду вищих навчальних закладів з питань організації науково-дослідницької роботи студентів;
 • допомога студентам, які беруть участь у конкурсах, академічних програмах для вивчення мов, стажування, навчання за кордоном, отримання стипендій та грантів;
 • проведення попереднього відбору та апробації кращих студентських робіт та їх представлення для участі у конкурсах;
 • координація роботи структурних підрозділів університету celebrity porn щодо удосконалення наукової роботи студентів.

У роботі НТСА можуть брати участь усі студенти ВНТУ.

Коментування вимкнене.