Конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»»

Щановні студенти! Наукове товариство студентів та аспірантув ВНТУ оголошує загальноуніверситетський конкурс науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження». Для участі в конкурсі Вам необхідно подати свої роботи до 30 листопада 2011 року відповідальному секретарю конкурсної комісії Козаку Андрію (група О-08 факультету електроніки та лазерної техніки інституту автоматики, електроніки та автоматизованих систем управління).

Контактний телефон 0983703972
E-mail andrey.kozak1@gmail.com

З детальною інформацією щодо вимог до робіт та рейтингу їх оцінювання Ви можете ознайомитися в положенні про конкурс, що приведено нижче.

ПОЛОЖЕННЯ про конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»»

 

1. Загальні положення

 Положення про огляд-конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»» розроблено відповідно до закону України “Про вищу освіту”, Національної доктрини розвитку освіти України, Положення про вищий заклад освіти, положення «Про наукове товариство студентів та аспірантів ВНТУ» та інших нормативних документів МОНМСУ.

Проведення конкурсу забезпечує підвищення якості навчального процесу, є одним з методів активізації наукової діяльності серед осіб, що навчаються, оптимізує умови для найбільш повного розкриття творчого потенціалу студентської молоді ВНТУ.

2. Мета проведення конкурсу:

2.1  Конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»» проводиться з метою:

-         залучення студентів, магістрантів та аспірантів ВНТУ до участі у теоретичних та прикладних досліджень;

-         впровадження прогресивних технологічних рішень у матеріально-технічне забезпечення університету;

-         активізація науково-дослідної роботи студентської молоді;

-         підвищення якості навчання студентів.

2.2 Стратегічним завданням конкурсу є:

-           пошук дієвих lesbian porn форм роботи щодо формування соціально зрілої, морально і фізично здорової людини, професійно кваліфікованого фахівця;

-           пропагування кращих взірців співпраці студентів з професорсько-викладацьким складом факультету з метою отримання професійних знань, умінь та навичок;

-           організація роботи щодо згуртування, професійного спрямування, правової освідченності, морально-етичного виховання студентського колективу.

 3. Умови, порядок і терміни проведення конкурсу

Конкурс проводиться одноразово, завершується підведенням підсумків та визначенням переможців до 30 листопада 2011 року.

Конкурс проводиться на добровільній основі.

Проведення конкурсу серед конкурсантів здійснюється конкурсною комісією, до складу комісії входять:

*                       проректор з наукової роботи;

*                       проректор з науково-педагогiчної роботи по матерiально-технiчному забезпеченнi навчального та наукового процесiв;

*                       науковий куратор НТСА ВНТУ;

*                       начальник науково-дослідної частини ВНТУ;

*                       голова НТСА ВНТУ.

Обов’язки конкурсної комісії:

  • огляд проектів;
  • визначення найкращих робіт;
  • порівняння з точки зору економічного рішення;
  • визначення переможців.
  • Присвоєння звання “Кращих проектів” проводиться розпорядженням проректора з наукової роботи на підставі позитивного висновку конкурсної комісії.

4. Вимоги до робіт 

4.1. На Виставку-конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру.

4.2. Кожна робота (проект) має ґрунтуватись на певній науковій та експериментальній базі, містити власні дані досліджень, експериментів, спостережень, пошукової роботи; їх обробки, аналізу та узагальнення; посилання на відповідні наукові джерела та відображати власну позицію дослідника.

4.3. На конкурс приймаються роботи (проекти), виконані однією особою або групою осіб, а також такі, які вже брали або на даний час беручі, участь в інших виставках (конкурсах).

4.4. Робота (проект) повинна мати чотири складові:

- власне сама робота в друкованому вигляді і обов’язково на електронному носії, оформлена відповідно до вимог, що додаються (додаток 2);

- стендова доповідь (постер): плакат розміром 90×180 см (ширина/висота), на якому коротко викладено зміст роботи (додаток 3);

- демонстраційна, діюча модель технічного рішення або макет (за наявності);

- медіа-презентація роботи (проекту).

4.5. Демонстраційні моделі або макети повинні відповідати правилам техніки безпеки.

5. Оцінка конкурсу-огляду

Оцінка кращих робіт здійснюється за такими показниками: актуальність ідеї, практичне впровадження, науково-технічна новизна, відповідність отриманих результатів порівняно з вітчизняними та зарубіжними аналогами та прототипами.

6. Критерії оцінювання показників запровадження ідеї

6.1. Актуальність ідеї:

Характеристика експертної оцінки Оцінка
Ідея не направлена на розв’язання важливої прикладної задачі 0
Ідея направлена на розв’язання окремої задачі 1
Ідея може бути актуальною для декількох суміжних задач 2

 6.2. Практичне впровадження ідеї:

Характеристика експертної оцінки Оцінка
Результати роботи були (будуть) представлені на виставках 1
Був (буде) отримано патент на винахід (корисну модель) у розрізі виконання поданої на конкурс роботи 2
Отриманий патент використовується (буде використовуватися) при виконанні інноваційного проекту або випуску інноваційного продукту 3
Результати роботу використовуються (будуть використовуватися) у виробничій чи celebrity porn суспільній сфері. 3
За результатами роботи продано (буде продано) ліцензію 4

 6.3. Науково-технічна новизна ідеї:

Характеристика експертної оцінки Оцінка
Наукова новизна відсутня або milf porn визнана незадовільною 0
Наукова новизна базується на використанні на використанні нових методів розв’язання прикладної задачі через застосування відомих ідей 1
Наукова новизна роботи ґрунтується на використанні нових методів розв’язання прикладних задач через застосування нових оригінальних їдей: 2

6.4. Відповідність отриманих результатів порівняно з вітчизняними та зарубіжними аналогами та прототипами:

Характеристика експертної оцінки Оцінка
Нижче світового рівня 0
Відповідає світовому рівню 1
Вище світового рівня 2

 6.3. Інтегральна оцінка конкурсної роботи:

Характеристика конкурсної роботи Сумарна оцінка
Робота високого рівня 10 – 8
Робота середнього рівня 7 – 5
Робота низького рівня 4 – 1

 7. Нагородження переможців огляду – конкурсу

7.1   Переможниці конкурсу нагороджуються почесними грамо mobile porn тами, призами та дипломами.

7.2   Кращі проекти рекомендуються до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

7.3. Інформація про хід та підсумки огляду-конкурсу висвітлюється у газеті «Імпульс».

7.4      Студенти-переможці нагороджуються матеріальною премією за рахунок коштів стипендіального фонду університету. 

Коментування вимкнене.